Kế hoach HĐNGLL tháng 11

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Bút (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 29-10-2012
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:1

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”


TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11.
- Tuyên truyền cho học sinh biết ý nghĩa ngày 20/11.

GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần.
- Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
- Mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS
13
26-30/11/2012

- Tổng kết thi đua chủ điểm.
TPT kết hợp với GVCN và HSDUYỆT CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Ngày tháng 10 năm 2012Nguyễn Hồng Dự
TM/LIÊN ĐỘI
TPTNguyễn Bá Bút


HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:2+3

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”

TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11


GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần.
- Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
- Mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS
13
26-30/11/2012
- Tổng kết thi đua chủ điểm
TPT kết hợp với GVCN và HSDUYỆT CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Ngày tháng 10 năm 2012Nguyễn Hồng Dự
TM/LIÊN ĐỘI
TPTNguyễn Bá Bút


HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:4+5

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”

TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11

GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần