Kế hoach HĐNGLL tháng 11

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Bá Bút (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:02' 29-10-2012
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:1

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”


TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11.
- Tuyên truyền cho học sinh biết ý nghĩa ngày 20/11.

GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần.
- Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
- Mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS
13
26-30/11/2012

- Tổng kết thi đua chủ điểm.
TPT kết hợp với GVCN và HSDUYỆT CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Ngày tháng 10 năm 2012Nguyễn Hồng Dự
TM/LIÊN ĐỘI
TPTNguyễn Bá Bút


HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:2+3

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”

TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11


GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần.
- Giao lưu văn nghệ chào mừng ngày 20/11.
- Mít tinh ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS
13
26-30/11/2012
- Tổng kết thi đua chủ điểm
TPT kết hợp với GVCN và HSDUYỆT CỦA CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Ngày tháng 10 năm 2012Nguyễn Hồng Dự
TM/LIÊN ĐỘI
TPTNguyễn Bá Bút


HĐĐ HUYỆN ĐAM RÔNG
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG T.H ĐẠ M`RÔNG

Số: 06/KH-LĐ
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH


Đạ M’Rông, ngày 27 tháng 10 năm 2012


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ THÁNG 11
Khối:4+5

Chủ điểm: “Kính yêu thầy cô giáo”

TUẦN
Ngày/tháng
 NỘI DUNG

HÌNH THỨC

ĐIỀU CHỈNH


9
29/10-02/11/2012

- Chào cờ đầu tuần.
- Vệ sinh trường lớp: quét mạng nhện, lau chà cửa kính.
- Ôn tập thi giữa học kỳ I.

GVCN và HS

10
05-09/11/2012
- Phát động phong trào "Hoa điểm 10".
- Thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11.

TPT kết hợp với GVCN và HS

11
12-16/11/2012
- Tìm hiểu về ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Làm báo tường trưng bày hình ảnh ngày 20/11

GVCN và HS
12
19-23/11/1012
- Chào cờ đầu tuần