SKKN Đạo Đức TIểu Học

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Xem toàn màn hình
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Khánh Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:30' 14-09-2012
Dung lượng: 9.1 KB
Số lượt tải: 36
Số lượt thích: 0 người
Một vài suy nghĩ về việc sử dụng các phương pháp dạy học môn Đạo đức lớp 1 theo chương trình sách giáo khoa mới

I. Đặt vấn đề:
Mục tiêu của trường Tiểu học nằm trong mục tiêu chung của ngành giáo dục, đó là đào tạo con người có đầy đủ tính cách của dân tộc, của đất nước; biết sống, học tập và lao động, trung thực và nhân ái. Muốn vậy, các trường học nói chung và trường Tiểu học nói riêng phải làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh. Một trong những con đường giáo dục cho học sinh Tiểu học tốt nhất đó là dạy học tốt môn Đạo đức. Môn Đạo đức có khả năng giáo dục đạo đức cho học sinh Tiểu học một cách có hệ thống, giúp các em hình thành được ý thức đạo đức. (Tri thức và niềm tin đạo đức) ở mức độ sơ giản, định hướng cho các em rèn luyện một cách tự giác những hành vi, thói quen đạo đức. Môn Đạo đức cung cấp cho trẻ em những tri thức sơ đẳng về các chuẩn mực đạo đức gắn liền với các kinh nghiệm đạo đức, từ đó giúp các em định hướng giá trị đạo đức, biết phân biệt cái đúng cái sai, làm theo cái đúng, đấu tranh chống cái sai. Môn Đạo đức bồi dưỡng cho học sinh Tiểu học những cảm xúc đạo đức, thôi thúc các hành động theo những chuẩn mực đạo đức. Trên cơ sở đó, xây dựng cho các em những thói quen phù hợp với những chuẩn mực đã học.
Môn Đạo đức ở Tiểu học giúp học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân - gia đình - nhà trường và cộng đồng, môi trường tự nhiên và ý nghĩa của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó. Môn Đạo đức giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng nhận xét, đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo chuẩn mực đã học và kỹ năng lựa chọn và thực hiện hành vi ứng xử phù hợp trong các quan hệ và tình huống đơn giản, cụ thể của cuộc sống, biết nhắc nhở bạn cùng thực hiện. Đồng thời, nó còn giúp các em từng bước hình thành thái độ tự trọng, tự tin, yêu thương, tôn trọng con người, yêu cái đúng, cái tốt; không đồng tình với các ác, cái xấu, cái sai.
Môn Đạo đức phải được dạy - học tốt trong suốt 5 năm - Đặc biệt coi trọng chương trình Đạo đức lớp 1. Những gì học sinh học ở lớp 1 đều là cơ sở, là cái cốt lõi của cái gốc ban đầu về đạo đức. Do đó, muốn dạy tốt chương trình Đạo đức ở Tiểu học thì trước hết phải dạy tốt Đạo đức lớp 1. Môn Đạo đức lớp 1 có những đặc thù riêng, theo chương trình thay sách 2002. 2003, Đạo đức lớp 1 gồm 14 chuẩn mực hành vi phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 1 trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường tự nhiên